Krótko, zwięźle i na temat – bez demagogii, za to z ogromną gotowością do polemiki.

Masz wątpliwości? Pytani? Zarzuty? Pisz, mam nadzieję odpowiedzieć składnie i na temat!